Ekonomi och stadgar

Brf Salmos fastigheter har under de senaste åren genomgått ganska omfattande renoveringar vilket gör att de nu mycket gott skick. Bland annat har innergårdarna fått helt nya putsade fasader, alla fönster är nya, plåttaken har lagts om för att vara i toppskick ytterligare 50 år.

Under sommaren 2011 utförde medlemmarna i föreningen ett stort arbete med att rusta upp och skapa en mycket inbjudande passage mellan fastigheterna (centralpassagen).

Helt ny, tidsenligt, ljusarmatur installerades och tre stora växtöar murades upp i mitten av passagen som nu inhyser växter som kommer ge en växtlighet året runt. Dessutom är träden och växterna upplysta vilket ger en mycket mysig effekt när mörkret fallit in.

Under våren 2018 renoverade vi våra fyra trapphus i tidsenlig färgpalett och stil. 

Bor du i huset? Gå gärna med i vår Facebook-grupp också, det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om det senaste.

Stadgar

Stadgar

Årsredoviningar

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018